Kampüste Yaşam

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Hava ulaşımı, en hızlı ve istatistiklere göre en güvenli seyahat vasıtasıdır. Onu bu denli hızlı ve güvenli kılan unsurların başında modern teknolojinin son ürünlerini kullanması gelmektedir. Modern teknolojilerin sürekli kullanımı, onları doğru şekilde kullanabilecek ve oluşabilecek sorunlar karşısında hızlı çözüm üretebilecek nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İşte tam bu noktada, sivil havacılık yüksekokullarının misyonu devreye girmektedir. Sivil havacılık yüksekokulları bünyesinde, hava transferinin hızlı ve güvenli şekilde, kesintiye uğramadan devamını sağlayan nitelikli ve donanımlı personeller, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmış lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim programları ile yetiştirilmektedirler.

Ülkemizde, dünyadaki gelişmelere parallel olarak hava ulaşımına olan ilgi gün geçtikte artmakta ve her geçen yıl yeni havalimanları açılmaktadır. Buna bağlı olarak sektör genişlemekte ve nitelikli personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Devletimiz, bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla yeni sivil havacılık yüksekokulları açmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu da bu kapsamda açılmış, misyonu ve vizyonu doğrultusunda, kısa zamanda çok yol almayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumudur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin